Nhân viên nhân sự là gì? Phẩm chất và công việc của Nhân viên nhân sự

(có 2 đánh giá)

Nhân viên nhân sự là một vị trí trong Phòng Nhân sự, ở đó Nhân viên Nhân sự đóng vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động và đảm nhận các công việc khác có liên quan tới khâu tuyển dụng đào tạo, tiền lương…

>> Nhân viên C&B là gì?

>> Những sự thật về nghề nhân sự

>> Công việc chính của nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên nhân sự cần có những phẩm chất gì?

Nhân viên nhân sự là một vị trí công việc nói chung. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất của công ty thì vị trí Nhân viên nhân sự sẽ được chia thành nhiều vị trí chuyên trách các lĩnh vực khác nhau như: Tiền lương, tuyển dụng, Đào tạo… Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp nhỏ, vị trí Nhân viên nhân sự thường đảm nhận chung các nhiệm vụ kể trên.

Việc làm Nhân viên Nhân sự

Để làm được những yêu cầu công việc kể trên, phẩm chất đầu tiên và quan trọng nhất của người làm công tác nhân sự là sự tận tụy. Người làm nhân sự là lo cho người khác những việc cụ thể như lương bổng, phúc lợi, đào tạo cũng như tổ chức bộ máy nhân sự như thế nào cho hiệu quả...

Cẩn thận và tỉ mỉ là một đức tính cần có đối với một nhân viên tiền lương, chính sách.

Đối với người người làm công tác nhân sự chuyên trách tuyển dụng, tố chất cần có khả năng phân tích và tổ chức tốt để đảm bảo nguồn nhân lực có tính kế thừa và lâu dài hoặc đảm nhận công tác tuyển dụng (tuyển đúng người đáp ứng tốt nhất cho từng vị trí công việc).

Phẩm chất của Nhân viên Nhân sự

Phẩm chất của Nhân viên Nhân sự

Nhân viên nhân sự làm những việc gì?

Ở những doanh nghiệp quy mô lớn, giám đốc nhân sự là người định hướng và tổ chức tất cả mọi hoạt động liên quan đến nhân sự (phần chi tiết sẽ có nhân viên làm). Người phụ trách nhân sự phải thực sự trở thành một thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp với chức năng tham vấn, vạch ra đường lối, định hướng chiến lược lâu dài trong công tác nhân sự cho doanh nghiệp, đòi hỏi ở người phụ trách một tầm nhìn, khả năng tư duy chiến lược. Muốn trở thành người phụ trách nhân sự một công ty hoặc một người tư vấn nhân sự cho một công ty, bạn phải trải qua công việc của một nhân viên nhân sự.

Việc làm Nhân viên Nhân sự

 
(có 2 đánh giá)
3.553 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Nhân viên Nhân sự hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Nhân viên Nhân sự
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Nhân viên Nhân sự hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Nhân viên Nhân sự