Mô tả công việc
Lập kế hoạch Thu hồi nợ cho từng hồ sơ cụ thể để đưa ra biện pháp thu hồi nợ phù hợp – Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục Thu hồi nợ – Trực tiếp làm việc với Cơ quan chức năng và khách nợ để thu hồi nợ.
Yêu cầu công việc
có tuổi đời trên 30 tuổi,cao 1,6m trở lên có kinh nghiệm trên 3 năm. Ưu tiên ứng viên am hiểu luật dân sự, luật kinh tế thương mại, trình độ đại học an ninh, hay cảnh sát, cử nhân luật và ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô.
Phúc lợi công việc
Quyền lợi: Được hưởng lương và các quyền lợi theo quy định của Công ty và các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Cử Nhân Luật
Công ty Cổ phần Thu hồi nợ Khánh Hòa - Chi nhánh Thu hồi nợ Đà Nẵng
Nộp đơn