Giới thiệu về Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội (SNP)
Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội thành lập ngày 24/10/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp với vốn chủ sở hữu 100 tỷ đồng và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2006 với chức năng chính là đầu tư, xây dựng và kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Dịch vụ đa năng - Khai thác khoáng sản, ....

Công ty là thành viên của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn - Saigon Invest (SGI) Tập đoàn đầu tư tài chính, bất động sản, chuyên nghiệp về xây dựng, kinh doanh và quản lý các khu đô thị, khu công nghiệp tại Việt Nam.

Ngày 26/6/2006 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Khu công nghiệp Nhơn Hội.

Và đến ngày 20/7/2006 UBND tỉnh Bình Định ký Quyết định số 72/2006/UBND-QĐ thành lập Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A) thuộc khu kinh tế Nhơn Hội với diện tích 630ha giao Công ty Cổ Phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Nhơn Hội là chủ đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư.

Với đội ngũ nhân viên năng động và nhiệt tình, Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội đã và đang phấn đấu để mang đến những điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội (SNP)
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội (SNP)