Giới thiệu về Công ty Luật TNHH HQC
HQC Law Firm HQC là một tổ chức gồm hai đơn vị: Công ty Luật HQC (HQC LAW FIRM) – Một tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu về hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, đại diện trong và ngoài tố tụng; Công ty Tư Vấn HQC (HQC CONSULTING). Một công ty tư vấn chuyên nghiệp về hoạt động lập dự án, chuyển nhượng dự án tại Việt Nam

Đơn vị tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực Pháp luật - đầu tư và Tài chính - Kế toán doanh nghiệp. Hoạt động chủ yếu của Công ty trong lĩnh vực tư vấn pháp luật - đầu tư là dự án và đầu tư nước ngoài, các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Địa bàn hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn khá rộng như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình...
Hình ảnh của Công ty Luật TNHH HQC
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Luật TNHH HQC

Bình luận:


Hình mã xác nhận