Giới thiệu về Công ty Luật TNHH SLF
Được hình thành và phát triển dựa trên sự tâm huyết của Luật sư Bùi Phương Duy/ Đỗ Xuân Hiệu, cùng các cộng sự. SLF là công ty luật có uy tín tại Việt Nam, đã và đang cho hàng loạt các khách hàng trong nước và ngoài nước. Đội ngũ SLF đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án, giao dịch cũng như các tranh chấp có tính chất phức tạp, vì vậy SLF tự tin về kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu của mình. Nhờ sự am hiểu sâu sắc về quy định pháp luật, những đổi mới nhanh chóng trong hệ thống pháp luật cùng với kiến thức thực tiễn vững vàng về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, đã giúp SLF cung cấp cho khách hàng của mình những giải pháp nhanh chóng, phù hợp và sáng tạo nhất, từ đó SLF trở thành người cộng sự chiến lược của khách hàng.
Hình ảnh của Công ty Luật TNHH SLF
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Luật TNHH SLF