Giới thiệu về Công Ty TNH May Mặc Việt Thiên
Công ty TNHH may mặc Việt Thiên là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 100/GP-VP, do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 09/02/2006. Giấy phép đầu tư số 191043000105 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/06/2008. Quy mô công ty 2800 lao động, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu: may mặc xuất khẩu
Hình ảnh của Công Ty TNH May Mặc Việt Thiên
Tuyển dụng của Công Ty TNH May Mặc Việt Thiên