Giới thiệu về Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Nam An (Nam An Market)
Nam An Market là thương hiệu được quản lý bởi Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Nam An thành lập vào năm 2012, bởi những cổ đông giàu kinh nghiệm về sản xuất, thương mại, thực phẩm và kinh doanh bất động sản. Chúng tôi hiểu rằng: Thực phẩm rất quan trọng, tác động lâu dài và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống gia đình và xã hội. Lựa chọn thực phẩm tốt và an toàn là công việc khó nhọc của người nội trợ, là trăn trở của chúng tôi khi trải nghiệm công việc nội trợ
Hình ảnh của Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Nam An (Nam An Market)
Tuyển dụng của Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Nam An (Nam An Market)