Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp (EMC)
Thân gửi các ứng viên;
Với mong muốn trở thành “Người trợ lý đắc lực cho doanh nghiệp”, EMC được sinh ra để giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, EMC đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến là một nơi uy tín để nhờ cậy khi gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ về các lĩnh vực:
1. Hành nghề dịch vụ kế toán;
2. Tư vấn và hỗ trợ thành lập, thay đổi giấy phép, đăng ký sở hữu trí tuệ, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp, …;
3. Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu;
4. Thiết lập bộ máy quản lý, tái cấu trúc doanh nghiệp;
5. Tư vấn và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công việc theo chiến lược (BSC&KPI);
Với tầm nhìn: “Trở thành Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp uy tín nhất Việt Nam và ngang tầm thế giới”; Với tình hình tăng trưởng của hiện tại cũng như sự phát triển mở rộng trong tương lai, chúng tôi cần tuyển dụng những nhân sự có mong muốn làm việc trong môi trường: “Nhiệt huyết – Sáng tạo – Có ý nghĩa – Cùng có lợi”
Hình ảnh của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp (EMC)
Tuyển dụng của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp (EMC)