Giới thiệu về Văn phòng Luật sư Minh Thi
Văn phòng Luật Sư Minh Thi đã trải qua 7 năm xây dựng và phát triển. Chúng tôi chuyên về tư vấn pháp luật trên các hệ thống tư vấn truyền thông như qua tổng đài , qua điện thoại và trực tiếp tại văn phòng. Chung tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý và tham gia tố tụng... Chúng tôi có một môi trường làm việc tốt, môi trường năng đông, luôn được cập nhật và trao dồi kiến thức pháp luật. chuyên hướng dẫn và đạo tạo các luật sư tập sư... Công việc ổn định .
Hình ảnh của Văn phòng Luật sư Minh Thi
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Văn phòng Luật sư Minh Thi