Giới thiệu về Văn phòng Thừa phát lại Hoàn Kiếm
Văn phòng Thừa phát lại Hoàn Kiếm được thành lập theo Quyết định số 1125/QĐ – UBND ngày 24/2/2014 của UBND thành phố Hà Nội và là một trong 5 Văn phòng đi vào hoạt động sớm nhất. Văn phòng chúng tôi hoạt động dựa trên quyền thực thi của các Thừa phát lại - những người có đủ các tiêu chuẩn được Nhà nước, trực tiếp là Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 và Nghị định số 135/2013/NĐ – CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ.

Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều các giao dịch dân sự diễn ra giữa các tổ chức, cá nhân, đoàn thể… trên đủ mọi lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư, xây dựng, tư vấn thiết kế… Hầu hết các dịch vụ này đều tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp về tài chính, tài sản. Sử dụng dịch vụ Thừa phát lại là một cách hiệu qủa nhất giúp quý khách có thể giảm thiểu tối đa rủi ro về tài chính trong các giao dịch dân sự. Thừa phát lại ra đời hoạt động là một bước nhảy vọt trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật giữa các giao dịch dân sự khi có tranh chấp xảy ra, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, tạo điều kiện cho người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân khi yêu cầu thi hành án dân sự.
Hình ảnh của Văn phòng Thừa phát lại Hoàn Kiếm
Tuyển dụng của Văn phòng Thừa phát lại Hoàn Kiếm