Mô tả công việc

1.协助完成公司薪酬福利核算及发放,越南境内社保相关手续及个税清算 ,完成员工档案、考勤休假管理工作。
2.协助完成员工招聘及劳动合同签订,人资文件管理及翻译工作,完成与当地政府机关的协调
3.完成交办的其他工作。

1. Assist in computing, verifying and paying the company’s remuneration and benefits, completing the related procedures of Social Security and personal tax clearance within Vietnam, and preparing employee records and attendance management documents.
2. Assist in staff recruitment, labor contract signing, human resource document management and translation, coordinating with the local government.
3. Completing other tasks assigned.

Yêu cầu công việc

1. Bachelor Degree or above in Human Resource, Chinese or relative majors.
2. Fluent oral and written in Chinese and Vietnamese, Chinese level is equally likely as HSK 5 or above.
3. Experience in human resource management in large corporation is preferred.
4. Have relevant qualification certificate.

Phúc lợi công việc

1. Monthly salary from VND12,000,000~14,000,000.
2. Employees have comprehensive social insurance, medical insurance and unemployment insurance. Besides, employees have additional health insurance.
3. Enjoy statutory annual leave and public holidays.
4. Company provides free food and accommodation on site.
5. Provide a comfortable and beautiful working environment.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 420 / 0
Logo Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1
Tầng 6, tòa nhà Viettel, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Quy mô: từ 50 - 99 nhân viên

Ngày đăng tuyển
30/01/2019

Nơi làm việc
Bình Thuận

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng
C&B Knowledge, Training, Recruiment, Labour Laws, Chinese

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển dụng HR / Human Resource
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1
Nộp đơn