Giới thiệu về Công ty Cổ phần Lizen
- Công ty Cổ phần Lizen (đổi tên từ Công ty cổ phần LICOGI 16) tiền thân là công ty Nhà nước, nhưng đã cổ phần hóa từ 2006. Từ năm 2012 đến nay không còn vốn Nhà nước.
- Đây là công ty đại chúng (mã cổ phiếu LCG được niêm yết tại sàn HOSE).
- Công ty hoạt động ở 4 lĩnh vực chính: Xây dựng, Bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( PPP):
- Lĩnh vực xây dựng: Công trình giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng nhà máy, thủy điện, nhiệt điện, truyền tải điện, điện mặt trời, cấp thoát nước, nhà cao tầng.
- Lĩnh vực Bất động sản: Đầu tư và kinh doanh đất nền, nhà phố, nhà biệt thự, căn hộ chung cư
- Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: Sản xuất đá làm công trình giao thông, sản xuất bê tông nhựa nóng, sản xuất bê tông tươi, sản xuất copha và cấu kiện, sản xuất cọc bê tông.
- Lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP: Cầu đường, Nhà máy nước, Nhà máy điện mặt trời.
- Phạm vi hoạt động: Trong toàn quốc và tại nước ngoài (Indonesia, Cămpuchia, Lào)
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Lizen
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Lizen