Giới thiệu về Viện John von Neumann (Viện JVN)
Viện John von Neumann (Viện JVN) - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường 07 năm phát triển kể từ tháng 04 năm 2010, với định hướng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng mô hình tam giác tri thức: Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Đổi mới sáng tạo, Viện JVN đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng khoa học dữ liệu và cách tân đổi mới sáng tạo.
Hình ảnh của Viện John von Neumann (Viện JVN)
Tuyển dụng của Viện John von Neumann (Viện JVN)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp