Tuyển dụng it


  • Quản lý tuyển dụng của team tuyển dụng IT
  • Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên (PHP, Java, Android, iOS, BA, Tester....) dựa trên kế hoạch tuyển dụng.
  • Liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch Phỏng vấn, sơ vấn ứng viên.
  • Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin ứng viên.
  • Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình của công ty.
  • Tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình truyên thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, và giữ nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
  • Các trách nhiệm khác theo yêu cầu của quản lý.
Kết quả tìm kiếm: 376 việc làm "it"
Xếp theo: Ngày | Độ chính xác | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương