Quy định mới về thanh toán tiền nghỉ phép năm?

(có 2 đánh giá)

Nghỉ phép năm có được hưởng nguyên lương không? Thời gian đi đường có bị tính khi nghỉ phép năm không? Nghỉ không hết có được trả lương cho những ngày chưa nghỉ không? câu hỏi của anh N (Hồ Chí Minh).

Nghỉ phép năm có được hưởng nguyên lương không?

Nghỉ phép năm hay nghỉ hằng năm được quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

...

Theo đó, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Về xác định thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

2. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động.

4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

Quy định mới về thanh toán tiền nghỉ phép năm?

Quy định mới về thanh toán tiền nghỉ phép năm?

Thời gian đi đường có bị tính khi nghỉ phép năm không?

Theo khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ hằng năm

...

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Chiếu theo quy định trên, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và nhưng chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Nghỉ phép năm không hết thì có được trả lương cho những ngày chưa nghỉ?

Căn cứ khoản 3 Điều 113 có quy định người lao động được trả lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hàng năm;

- Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hết phép năm.

Như vậy, nếu không thuộc hai trường hợp kể trên thì công ty không buộc phải thanh toán lương những ngày phép chưa nghỉ của người lao động.

Tiền lương nhận được do chưa nghỉ hết phép năm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

...

Như vậy về bản chất tiền lương nhận được do chưa nghỉ hết phép năm cũng là tiền lương, do đó tiền lương nhận được do chưa nghỉ hết phép năm phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

(có 2 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.280