Tuyển công chức Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2023: Vị trí có tuyển Cử nhân luật

(có 2 đánh giá)

Xin hỏi trong kì tuyển dụng công chức Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2023 có vị trí nào tuyển Cử nhân luật hay không? - Thủy Tiên (TP Hồ Chí Minh)

Cử nhân luật được đăng ký dự tuyển một số vị trí tuyển dụng công chức Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2023.

Ngày 10/8/2023, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) có Thông báo 167/TB-ĐCT về tuyển dụng công chức Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2023, trong đó, có một số vị trí tuyển dụng mà Cử nhân luật có thể ứng tuyển.

Tuyển công chức Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2023: Vị trí có tuyển Cử nhân luật

Tuyển công chức Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2023: Vị trí có tuyển Cử nhân luật (Hình từ Internet)

Các vị trí truyển dụng công chức Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam có tuyển Cử nhân luật

Các vị trí tuyển dụng công chức Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2023 mà Cử nhân luật có thể ứng tuyển bao gồm:

(i) Ban Dân tộc - Tôn giáo:

- Chuyên viên tham mưu công tác dân tộc.

- Chuyên viên tham mưu công tác tôn giáo.

(ii) Ban Chính sách - Luật pháp:

- Chuyên viên tham mưu công tác giám sát, phản biện xã hội.

- Chuyên viên tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tư vấn pháp luật, tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

(iii) Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế:

- Chuyên viên tham mưu công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

(iv) Ban Tổ chức

- Chuyên viên tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, hội viên và cán bộ nữ.

(v) Văn phòng TW Hội:

- Chuyên viên tham mưu công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng.

(vi) Ban Công tác phía Nam:

- Chuyên viên tham mưu công tác phong trào và hoạt động Hội tại các tỉnh phía Nam.

Hồ sơ dự tuyển công chức Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2023

(1) Hồ sơ của ngƣời đƣợc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Theo mẫu gửi kèm): thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển công chức;

- Sơ yếu lý lịch theo quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học tại Việt Nam hoặc học tại nước ngoài thì phải nộp bản sao văn bản công nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản chụp trên phần mềm VssID hoặc bản kê tham gia bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức, công chức, lực lượng vũ trang, cơ yếu; quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử vào chức danh cán bộ và các văn bản liên quan như hợp đồng làm việc,... (nếu có);

- Bản sao hoặc photo quyết định lương gần nhất;

- 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng gần nhất); 02 phong bì thư ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của cá nhân.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ nhận thông báo, số điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.

(2) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Hồ sơ như đăng ký thi tuyển và Bảng kết quả học tập, nghiên cứu khoa học của người dự tuyển, thực hiện theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

(3) Hồ sơ đăng ký thi tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu gửi kèm): thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển công chức;

- Bản sao hoặc photo Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

- Bản sao hoặc photo các văn bằng, chứng chỉ kèm theo bảng điểm của cá nhân; đối với các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và phải được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Bản sao hoặc photo chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng gần nhất);

- 02 phong bì thư ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của cá nhân;

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ nhận thông báo, số điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung ương Hội có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật

(có 2 đánh giá)
Mai Thanh Lợi
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.125