Luật Sư Hoàng Cảnh Thuyết
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/03/1992

Nữ

Quảng Ngãi

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Hoàng Cảnh Thuyết

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
+ Dự thảo: đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, các loại đơn từ theo yêu cầu của luật sư;
+ Nghiên cứu hồ sơ và trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ luật sư giải quyết các công việc mà Công ty đang thực hiện;
+ Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước cho các doanh nghiệp tư vấn thường xuyên như: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, Công ty TNHH MTV 128…
+ Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp tư vấn thường xuyên bao gồm nhưng không giới hạn: bảo hiểm xã hội, đất đai, tăng vốn, giảm vốn, thay đổi người đại diện vốn vốn trong công ty có vốn Nhà nước, …
+ Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý.
+ Tham mưu cho luật sư các tình huống phát sinh trong giao dịch kinh tế, xây dựng, dân sự, lao động, thuế… và thực hiện xử lý khi có vụ việc.
+ Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của luật sư.
+ Tham gia tố tụng.
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2015 - 2016 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Thẻ Luật sư số 14773/LS từ 2019 - 2029 tại Trường khác (ngành học: Khác)