Luật Sư Huỳnh Vân Tuyết Nhung
THÔNG TIN CƠ BẢN

29/04/1977

Nữ

Đã có gia đình

Lĩnh vực Luật khác

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Huỳnh Vân Tuyết Nhung

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỷ năng liên quan đến chuyên môn, làm việc nhóm, nắm bắt công việc
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Băng tốt nghiệp đại học từ 1995 - 1999 tại Trường Đại Học Văn Lang (ngành học: Khác)