Luật Sư Lê Anh Quốc
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/05/1985

Nam

Tây Ninh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Anh Quốc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
Kinh nghiệm công tác
Chuyên viên tổ chức thi hành án
Học vấn & chứng chỉ
- chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2009 - 2014 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)