Luật Sư Luật Sư Nguyễn Thị Mến
THÔNG TIN CƠ BẢN

18/06/1982

Nữ

Bến Tre

Đã có gia đình

Tiếng Việt

Chưa cập nhật

Luật Sư Luật Sư Nguyễn Thị Mến

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng thuyết trình, phản biện
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- HỌC VIỆN TƯ PHÁP từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)