Luật Sư Nguyễn Sơn Hùng
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/11/1970

Nam

Toàn Quốc

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Sơn Hùng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Fluent in English ( written, spoken & listening skills ).
- Very excellent in negotiation with the clients about business, payment terms…
- Good skills in discussing with the clients about conditions of sales contracts;
- Independently looking for potentially new customers for companies…
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân ngoại ngữ tại Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

- Thẻ Luật sư