Luật Sư Phạm Hoàng Giang
THÔNG TIN CƠ BẢN

27/06/1991

Nam

Bạc Liêu

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Hoàng Giang

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
luật sư
Học vấn & chứng chỉ
- chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Cần Thơ (ngành học: Luật Hành chính)