Luật Sư Vũ Bá Khánh Bình
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/02/1990

Nam

Khánh Hòa

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Vũ Bá Khánh Bình

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng xây dựng hồ sơ
Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tài liệu
Kinh nghiệm công tác
Là chuyên viên pháp lý, giúp Chấp hành viên xử lý hồ sơ Thi hành án

Thư ký nghiệp vụ, hỗ trợ Thừa phát lại trong công việc Tống đạt văn bản tố tụng và lập vi bằng
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng cử nhân Luật từ 2008 - 2015 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Dân sự)

- Chứng chỉ đào tạo Nghề luật sư từ 2020 - 2021 tại Học viện Tư pháp (ngành học: Khác)