Giới thiệu về Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
Thành lập văn phòng bất động sản với vốn điều lệ ban đầu là 0.5 tỷ đồng và 6 nhân viên. Khi mới hoạt động, NewHomeVN chuyên về môi giới các dự án bất động sản cho thuê. Hiện tại, NewHomeVN đã tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng với trên 200 nhân viên.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam