Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Securities) được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103015146 ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép kinh doanh chứng khoán số 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng). Từ ngày 23/4/2008, vốn điều lệ của APEC Securities tăng lên mức 260.000.000.000 đồng (hai trăm sáu mươi tỷ đồng)

APEC securities là một trong những công ty chứng khoán được thành lập vào thời điểm thị trường chứng khoán của Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Công ty được tổ chức theo mô hình định chế tài chính hiện đại với phương pháp hoạt động khoa học và phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. APEC đã rất chú trọng phát triển mạng lưới chi nhánh, đại lý trên cả nước đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, vv…Với hơn 40 đại lý nhận lệnh và chi nhánh liên tục phát triển cả về quy mô, sản phẩm phong phú và chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, APEC luôn giữ được vị trí vững vàng trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận