Giới thiệu về Công ty Cổ phần đấu giá Á Âu
Công ty cổ phần đấu giá Á Âu (ĐGAA) là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. ĐGAA được thành lập và điều hành bởi đội ngũ Đấu giá viên được Bộ Tư pháp Việt Nam bổ nhiệm, am hiểu hệ thống pháp luật, thị trường, có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và điều hành những phiên đấu giá lớn trên toàn quốc. ĐGAA nhận tổ chức đấu giá trong các lĩnh vực sau:
• Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;
• Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu xung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
• Tài sản đảm bảo trong các giao dịch thế chấp, cầm cố do các ngân hàng, tổ chức tín dụng yêu cầu bán đấu giá;
• Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;
• Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Cổ phần, cổ phiếu khi các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa hoặc IPO;
• Các tài sản do các tổ chức, cá nhân yêu cầu bán đấu giá;
• Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần đấu giá Á Âu
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần đấu giá Á Âu
  • Trước
  • 1
  • Tiếp