Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung (DMT)
Thành lập ngày 04/7/2007 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0400578412 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 19/05/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.
Người đại diện theo pháp luật: ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH - CHỦ TỊCH HĐQT
Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm lăm tỷ đồng)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Là một đơn vị năng động và có nguồn lực tài chính bảo đảm, nguồn nhân lực có trình độ học vấn, tính chuyên nghiệp cao, Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng Miền Trung hoạt động trên nhiều lĩnh vực gồm: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch và vui chơi giải trí. Cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng. Xây dựng, sửa chữa, cho thuê hoặc bán nhà, nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. Đầu tư kinh doanh nhà ở phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tư vấn giám sát chất lượng công trình.Tư vấn đầu tư. Tư vấn khoa học kỹ thuật. Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu đường, thuỷ lợi, công trình điện đến 35KV. Khai thác cát, đất đá các loại và san lấp mặt bằng.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung (DMT)
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung (DMT)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp