Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam được thành lập vào năm 2016. Hoạt động trong lĩnh vực môi giới , tiếp thị, phân phối, đầu tư các dự án bất động sản tại thị trường Đà Nẵng dưới tên gọi thương mại là Nhất Nam Land. Với chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo, nhân viên trong đó trọng tâm là sự đột phá về chiến lược, quyết sách hành động hướng tới tiêu chí “ Uy Tín Để Trường Tồn”. Nhất Nam Land đang đi đúng định hướng để trở thành một thương hiệu mạnh về bất động sản tại thị trường Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp