Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu Tư Không Gian
Công ty Cổ phần Đầu tư Không Gian hay còn gọi là Space Group, hoạt động về các lĩnh vực:
- Đầu tư và xây dựng
- Công nghệ thông tin
- Giải trí
- Khai thác Lâm sản

Các Công ty thành viên SPACE GROUP:
- VTCO (BÌNH QUỚI, HIMLAM, ĐƠN DƯƠNG, CẦN THƠ, ĐÀ NẴNG)
- SPACE CONNECTION
- LAS 92
- DDA
- KIDOHU
- ICOOL
- SCC SINGAPORE

Ngày 08.08.2018 SPACE GROUP tròn 10 năm thành lập, chúng tôi đang dần khẳng định được thương hiệu của mình trong tất cả các lĩnh vực trên.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu Tư Không Gian
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu Tư Không Gian