Giới thiệu về Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Uniland
Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Uniland được thành lập vào ngày 04 tháng 05 năm 2017 từ nguồn vốn đầu tư của những quỹ đầu tư là những doanh nghiệp trong và ngoài nước có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thiết kế, xây dựng và du lịch.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Uniland
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Uniland
  • Trước
  • 1
  • Tiếp