Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư OBM
Công ty Cổ phần Đầu tư OBM, tên giao dịch là OBM.,JSC được thành lập bởi các chuyên gia , luật sư và các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị rủi ro . Lĩnh vực hoạt động chính của OBM : Đầu tư Tài chính , Tái cấu trúc Doanh nghiệp

- Trong đó công ty thành viên :
Công ty Tư vấn Tài chính
Công ty Luật OBM

- OBM giúp tất cả khách hàng và nhà Đầu tư đều tìm được giải pháp Tài chính và cơ hội Đầu tư. Giúp khách hàng tìm kiếm nguồn đầu cơ hội đầu tư , tư vấn chiến lược và phương án đầu tư , Tham gia đàm phán các thỏa thuận hợp tác kinh doanh , Tư vấn thành lập dự án , thủ tục triển khai và tìm kiếm đối tác , sử dụng nguồn tài chính

- Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ giúp khách hàng đảm bảo được giá trị rủi do doanh nghiệp ở mức độ thấp nhất, đảm bảo pháp lý cho nhà Đầu tư và khách hàng .

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM đã và đang từng bước xây dựng để trở thành một thương hiệu lớn hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư Tài chính , Tái cấu trúc Doanh nghiệp uy tín và lơn mạnh .

- OBM là lựa chọn tối ưu và cũng là chỗ dựa vững chắc đồng thời đưa ra giải pháp tốt nhất về Tài chính cho Khách hàng và nhà Đầu tư .

- Lĩnh vực hoạt động chính :
Tái cấu trúc Doanh nghiệp
Đầu tư Tài chính Doanh nghiệp
Quản trị rủi ro Doanh nghiệp
Tư vấn chiến lược Quản lý dòng tiền và Kế hoạch Đầu tư
Tư vấn Mua bán sáp nhập Doanh nghiệp
Thẩm định tài sản Doanh nghiệp
Thẩm định giá trị Doanh nghiệp
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư OBM
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư OBM