Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD Group
Ra đời vào năm 2007, AMD Group tập trung vào cung cấp dịch vụ: đào tạo, tư vấn, và nghiên cứu về quản lý. Bằng việc kết hợp giữa khoa học quản lý tiên tiến của thế giới với những điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, những giải pháp AMD Group đưa ra đã giúp khách hàng của mình đứng vững và phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang có những biến động lớn của kinh tế toàn cầu.
Hiện nay AMD Group tập trung vào những lĩnh vực hoạt động chính là:
+ Khai thác và chế biến khoáng sản
+ Đầu tư công nghệ cao
+ Đào tạo, tư vấn, nghiên cứu
+ Thương mại – Du lịch
+ Kinh doanh thiết bị
Quy mô Công ty: ~200
Thông tin tham khảo: www.amdgroup.vn
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD Group
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD Group