Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
Tập đoàn KN - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành là mộtTập đoàn được gây dựng và đi lên từ bàn tay người Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm cùng phu nhân Trần Cẩm Nhung.

Trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, những nổ lực không ngừng cả ngày lẫn đêm, hiện nay Tập đoàn KN - Tổng Công ty Golf Long Thành đã thật sự vươn đến cho mình một tầm cao trong nền kinh tế Việt Nam
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành

Bình luận:


Hình mã xác nhận