Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Macadamia Quốc Tế
Được thành lập ngày 25/3/2010 bởi các cổ đông sáng lập uy tín trong nhiều lĩnh vực, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Macadamia Quốc tế ( gọi tắt là IDMA) là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư trong ngành Mắc ca.
TẦM NHÌN
Trở thành một doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào ngành Mắc ca để xây dựng thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Phát triển mạnh các mô hình kinh tế bền vững với hộ nông dân, doanh nghiệp đối tác trong nước, các cấp quản lý chính quyền địa phương và đối tác nước ngoài.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Macadamia Quốc Tế
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Macadamia Quốc Tế
  • Trước
  • 1
  • Tiếp