Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Thuận Lợi ra đời là kết quả của quá trình tái cấu trúc nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động của Kim Oanh Group. Nòng cốt của công ty là những cá nhân xuất sắc, am tường về thị trường bất động sản, xây dựng và đã nhiều năm gắn bó với Kim Oanh Group.

Tuy non trẻ và ra đời trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa thật sự thoát khỏi khó khăn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhưng Ban lãnh đạo Công ty Thuận Lợi xác định xây dựng niềm tin cho khách hàng và góp phần vào sự phát triển chung của thị trường bất động sản Việt Nam bằng dự dự án quy mô lớn, hạ tầng hoàn thiện, sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi