Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư VietHome
Với hơn 12 năm hình thành và phát triển, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VietHome đang vươn mình mạnh mẽ, tạo nên dấu ấn đậm nét trên thị trường bất động sản với những dự án bất động sản chất lượng, xứng tầm đẳng cấp.

Chức năng hoạt động chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Viethome là: Kinh doanh bất động sản.
- Tư vấn, mối giới, đấu giá bất động sản.
- Tư vấn đầu tư.
- Lập dự án đầu tư.
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng…
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Đầu tư VietHome
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư VietHome