Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dệt May Đông Khánh
Tiền thân là Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Quang 2, đến tháng 01 năm 2017 các Công ty sát nhập và đổi tên thành Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh. Chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng những loại sợi chất lượng cao và đa dạng. Chúng tôi tự hào là một trong những Công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp kéo sợi. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là then chốt của chúng tôi để xây dựng hình ảnh và danh tiếng của công ty. Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, Công ty cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Dệt May Đông Khánh
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Dệt May Đông Khánh