Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
Chúng tôi tin rằng dịch vụ này hữu ích cho xã hội nói chung... Người bán hàng bán được nhiều hơn, khách hàng mua sắm thoải mái hơn, và người giao hàng có thêm nhiều công việc và thu nhập xứng đáng.
Ở GHTK chúng tôi cam kết từng cá nhân có đủ không gian, được trao quyền để làm việc độc lập đồng thời tự học hỏi qua nhiều trải nghiệm để hoàn thiện bản thân.
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh