Giới thiệu về Công ty Cổ phần Kingsway Việt Nam
Công ty CP Kingsway Việt Nam được thành lập năm 2014.

Ngành nghề chính:
- Kinh doanh bất động sản.
- Bán buôn, bán lẻ sản phẩm Rạng Đông.

Hiện nay công ty mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực giáo dục
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Kingsway Việt Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Kingsway Việt Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp