Giới thiệu về Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Công nghệ Cuộc sống (LINTECH JSC.)
Kinh doanh thiết bị y tế , thiết bị thí nghiệm, hoá chất và hoá chất xét nghiệm. Đại diện phân phối của các Hãng lớn như Abbott Molecular, Leica Biosystem, Thermo Fisher Scientific, Metler Toledo,......Công ty có văn phòng chính tại Tp. Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện tại Hà Nội. cung cấp toàn bộ thị trường Việt Nam.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Công nghệ Cuộc sống (LINTECH JSC.)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Công nghệ Cuộc sống (LINTECH JSC.)