Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink
Công ty Cổ phần Logistics Vinalink được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa một phần Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh (Vinatrans) và chính thức họat động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/9/1999.

Kế thừa 25 năm kinh nghiệm của một doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế và kho vận hàng đầu Việt nam, Công ty Vinalink đã nhanh chóng phát huy ưu thế chủ động của mô hình mới và sự năng động của đội ngũ CBNV vừa có kinh nghiệm vừa trẻ trung năng động. Kể từ ngày thành lập, Vinalink liên tục phát triển với mức tăng trưởng cao đều đặn hàng năm cả về quy mô, phạm vi họat động và chất lượng dịch vụ. Vốn điều lệ đã tăng từ 8 tỷ khi thành lập lên 90 tỷ vào đầu năm 2007, trong đó hơn một nửa số vốn tăng thêm là do tích lũy từ lợi nhuận kinh doanh.

Trong thị trường giao nhận vận tải và dịch vụ logistics đang phát triển và hội nhập ngày càng nhanh, cạnh tranh ngày càng lớn, Vinalink luôn coi việc kinh doanh trên cơ sở các bên cùng có lợi làm mục tiêu nhất quán của mình. Bằng việc kinh doanh của mình, Vinalink muốn là người tư vấn, tổ chức, thực hiện việc kết nối những lợi ích của các bên tham gia, dù đó là khách hàng hay đối tác trong ngoài nước, nhà thầu phụ hay bản thân Vinalink.

Để tìm hiểu đầy đủ hơn về công ty Vinalink và lĩnh vực hoạt động, xin mời xem website của Vinalink : www.vinalinklogistics.com
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink