Giới thiệu về Công ty Cổ phần Quốc tế Thời trang Hải Anh (Valleysa)
Công ty Cổ phần Thời trang Quốc Tế Hải Anh tiền thân là Công ty Sản xuất và TM Hải Anh, được thành lập năm 2004. Năm 2008 chuyển đổi thành Công ty CP sản xuất và TM Quốc Tế Hải Anh, được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đánh dấu sự ra đời và chính thức đi vào hoạt động. Đến ngày 01 tháng 07 năm 2014, sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ tư, tên chính thức của Công ty hiện nay là CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THỜI TRANG HẢI ANH.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Quốc tế Thời trang Hải Anh (Valleysa)
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Quốc tế Thời trang Hải Anh (Valleysa)