Giới thiệu về Công ty Cổ phần SuperShip Việt Nam
- SuperShip là một bước ngoặt trong quá trình phát triển của dịch vụ giao nhận hàng hóa với những đổi mới vượt bậc trong hệ thống quản trị, mô hình vận hành và các chính sách hỗ trợ tốt hơn nữa các yêu cầu khắt khe của khách hàng
Tầm nhìn
- Trở thành biểu tượng của dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp và hoàn hảo.
Triết lý kinh doanh
- "Lợi nhuận là điều chúng tôi muốn có nhưng sự hài lòng của khách hàng là mục đích mà chúng tôi theo đuổi và cung cấp dịch vụ hoàn hảo là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới".
- SuperShip đang trở thành là một đối tác tin cậy của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần SuperShip Việt Nam
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần SuperShip Việt Nam