Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư P.H
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư P.H tiền thân là công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Ngọc Ngân, được thành lập và phát triển trên nền tảng hoạt động kinh doanh từ năm 2005. Cùng với xu thế phát triển và hội nhập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư P.H được thành lập với mục tiêu là mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, áp dụng mô hình quản lý năng động, đồng thời khai thác tối đa các nguồn tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư P.H
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư P.H