Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thép và Thương mại Hà Nội
Là đại lý phân phối thép xây dựng cấp 1 của nhà máy thép Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý, Việt Hàn, Việt Nhật, Việt Mỹ, Việt Sing, Thái Nguyên và nhiều nhà máy liên doanh khác. Với phương châm Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả, Công ty Cổ Công ty Cổ phần Thép và Thương mại Hà Nội luôn mang tới Khách hàng dịch vụ hoàn hảo, sản phẩm chất lượng và đảm bảo chữ tín trong kinh doanh.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Thép và Thương mại Hà Nội
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thép và Thương mại Hà Nội