Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT
Công ty cổ phần Thịnh Vượng TVT là một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng Giao Thông, Thủy lợi. Để hội nhập và phát triển chung với nền kinh tế thế giới và trong nước Công ty TVT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh TVT luôn đề cao yếu tố chất lượng và coi đây là yếu tố quan trọng nhất, để làm được điều đó TVT luôn coi trọng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chính là tài nguyên quý giá nhất của doanh nghiệp. Để nâng cao nhận thức và phát huy sáng tạo, công hiến hết mình của CBCNV vì sự phát triển của Công ty, Công ty TVT luôn quan tâm tạo dựng môi trường sống và làm việc sáng tạo, ổn định mang lại giá trị tinh thần và thu nhập cao cho CBCNV.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT