Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt - Vietcomreal
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt - Vietcomreal là Công ty Đầu tư Xây dựng - Tư vấn - Quản lý - Kinh doanh Bất động sản. Vietcomreal ra đời như một xu thế tất yếu của thị trường. Với thế mạnh mang đến từ những Cổ đông uy tín như Ngân hàng Vietcombank, Công ty Sabeco, Công ty SJC, Công ty Xây dựng Huy Hoàng, Công ty Thiết kế Hưng Thịnh. Chắc chắn, Vietcomreal sẽ là môi trường thuận lợi cho việc phát huy, học hỏi kinh nghiệm cho những ứng viên năng động, cầu tiến trong công việc của mình.

Công ty luôn xác định thu hút nhân tài và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp để trở thành một Công ty ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp có tính cạnh tranh cao.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt - Vietcomreal
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt - Vietcomreal