Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bùi Gia
Bùi Gia là đơn vị thành công trong lĩnh vực tư vấn Bất động sản công nghiệp với sứ mệnh đưa Doanh nghiệp toàn cầu đến với Khu công nghiệp Việt Nam.
Từ năm 2012, Bùi Gia hỗ trợ cho các Khu công nghiệp tìm kiếm khách thuê cơ sở hạ tầng, hoạch định chiến lược kinh doanh và tư vấn pháp lý cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Năm 2016, hơn ½ số Khu công nghiệp, 55.000 Doanh nghiệp trên cả nước đang sử dụng dịch vụ của Bùi Gia để quảng bá hình ảnh nhằm thu hút khách hàng, được cung cấp các sản phẩm phân tích, đánh giá thị trường và tư vấn pháp lý thường xuyên.
Bùi Gia đưa Khu công nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới!
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bùi Gia
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bùi Gia
  • Trước
  • 1
  • Tiếp