Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, thành viên thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT, chuyên về lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản (Khu công nghiệp và Khu đô thị)
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát

Bình luận:


Hình mã xác nhận