Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Tây Hồ (Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc)
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Tây Hồ được thành lập ngày 08/10/2004. Ngành nghề sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản;Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động…… Công ty đầu tư nhà hàng, khách sạn 5 sao Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Tây Hồ (Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Tây Hồ (Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc)